Lähde: Monitor (Modular Finance AB). Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n tiedossa olevat 25 suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Suomen, Euroclear Ruotsin ja Morningstarin osakasluetteloihin:

       
Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n 25 suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 31.7.2020, ellei toisin mainittu:
Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä
Hallintarekisteröidyt (1 26 852 639 40,33%
1 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT 5 489 640 8,24%
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 8,12%
3 MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 5 377 767 8,08%
4 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 4,06%
5 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 4,06%
6 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,96%
7 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 2 402 000 3,61%
8 VARMA KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 1 245 000 1,87%
9 LASSILA ILKKA JOHANNES 810 000 1,22%
10 PUITTINEN MIKA PETTER 720 000 1,08%
11 ALBERT ALEXANDER HAEGGSTRÖM 692 000 1,04%
12 SVANBÄCK SAMI OSKAR 585 000 0,88%
13 SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT 580 000 0,87%
14 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,72%
15 KLEMETS RABBE ILARI 473 400 0,71%
16 SAARMA MART 450 000 0,68%
17 SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO 435 000 0,65%
18 OP-SUOMI PIENYHTIÖT 434 783 0,65%
19 OP-SUOMI MIKROYHTIÖT -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 434 782 0,65%
20 DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 375 000 0,56%
21 BJÖRNBERG-PAUL PEGGY CHARLOTTA 361 000 0,54%
22 ELO NIINA HELENA 360 000 0,54%
23 HOVINEN JARI JUHANI 360 000 0,54%
24 MERILÄINEN ANTTI IISAKKI 360 000 0,54%
25 ÖHMAN KAJ ALEXANDER 327 716 0,49%
25 suurinta osakkeenomistajaa ja hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä 63 050 443 94,69%
Muut osakkeenomistajat 3 533 329 5,31%
Yhteensä 66 583 772 100,00%
1) Hallintarekisteröidyt osakkeet sisältävät Euroclear Sweden AB:iin rekisteröidyt osakkeet.