Muutokset Osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden lukumäärän muutoksista 1.1.2017 alkaen.

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Aika Järjestely Osakkeiden lukumäärä ennen järjestelyä Järjestelyssä annettujen Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä järjestelyn jälkeen Osakepääoma (euroa) Rekisteröity(1
7.6.2021 Optio-oikeuksien käyttäminen 72,366,446                168,700            72,535,146 80.000 Noin 18.6.2021
7.4.2021 Optio-oikeuksien käyttäminen 72,234,246                132,200            72,366,446 80.000 Noin 16.4.2021
9.3.2021 Suunnattu osakeanti 66,600,443 5,633,803 72,234,246 80.000 10.3.2021
8.9.2020 Optio-oikeuksien käyttäminen 66,583,772 16,671 66,600,443 80.000 8.9.2020
3.6.2020(2 Suunnattu osakeanti(3 63 685 221 2 898 551 66,583,772 80,000 6/11/2020
6/3/2020 Suunnattu osakeanti(4 43 395 365 20 289 856 63 685 221 80,000 6/3/2020
4/22/2020 Optio-oikeuksien käyttäminen(5 42,095,365 1 300 000 43 395 365 80,000 4/24/2020
4/7/2020 Osakepääoman korotus(6 42 095 365 42 095 365 80,000 4/24/2020
5/10/2019 Suunnattu osakkeiden hankinta ja mitätöinti(7 42 995 365 -900,000 42 095 365 2,500 11/18/2019
6/10/2019 Osakeanti(8 41 395 365 1 600 000 42 996 365 2,500 7/12/2019
6/10/2019 Osakeanti(8 35 938 020 5 457 345 41 395 365 2,500 6/25/2019
6/21/2018 Osakeanti(9 28 569 600 7 368 420 35 938 020 2,500 7/31/2018
6/19/2018 Osakkeiden mitätöinti(10 29 219 600 -650,000 28 569 600 2 500 6/26/2018
6/8/2018 Vastikkeeton osakeanti(11 146,098 29 073 502 29 219 600 2,500 6/8/2018
1/24/2018 Suunnattu osakeanti(12 137,998 8,100 146,098 2,500 3/13/2018
1) Päivämäärä viittaa siihen päivään, jona merkintä on tehty Kaupparekisteriin.
2) Osakkeet merkittiin 9.6.2020, ja rekisteröitiin 11.6.2020.
3) Yhtiön hallitus päätti 3.6.2020 yhteensä 2 898 551 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle listautumisannin yhteydessä.
4) Yhtiön hallitus päätti 3.6.2020 yhteensä 20 289 856 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista.
5) Optio-ohjelman 2016 mukaisten optioiden haltijat käyttivät optio-oikeutensa 22.4.2020 1 300 000 Osakkeen merkitsemiseen.
6) Yhtiön yhtiömuoto muutettiin 7.4.2020 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä julkiseksi osakeyhtiöksi, missä yhteydessä Yhtiön osakepääoma korotettiin 80 000 euroon.
7) Yhtiön hallitus päätti 10.5.2019 yhteensä 900 000 osakkeen suunnatusta hankinnasta ja 900 000 osakkeen mitätöinnistä.
8) Yhtiön hallitus päätti 10.6.2019 tarjota merkittäväksi yhteensä 10 000 000 uutta osaketta, joista merkittiin 7 057 345.
9) Yhtiön hallitus päätti 21.6.2018 yhteensä 7 368 420 uuden osakkeen osakeannista.
10) Yhtiön hallitus päätti 19.6.2018 kaikkien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, yhteensä 650 000 osaketta, mitätöinnistä.
11) Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 8.6.2018 yhteensä 29 073 502 uuden osakkeen vastikkeettomasta osakeannista Yhtiön osakkeenomistajille siten, että yksi (1) osake oikeutti 199:ään uuteen osakkeeseen.
12) Yhtiön hallitus päätti 1.1.2018 yhteensä 8 100 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista.