Siirry sisältöön

Ilmoitukset merkittävistä osakkeenomistajist

Nanoformin yhtiöjärjestys sisältää osakkeenomistajia koskevan velvollisuuden ilmoittaa Yhtiölle, jos osakkeenomistajan äänioikeuksien osuus Yhtiössä saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5%:n, 10%:n, 15%:n, 20%:n, 25%:n, 30%:n, 50%:n 2/3 ja 90%:n Yhtiön kaikista äänistä. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan osakkeita ja niiden tuottamia ääniä ja arvopaperimarkkinalain (746/2012) 9 luvun 6 §:n, 6a §:n ja 6b §:n tarkoittamia rahoitusvälineitä ei oteta huomioon arvioitaessa edellä mainittujen raja-arvojen saavuttamista. Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta löytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksestä täältä.

Luettelo Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, mukaan lukien ne, joiden osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 5% tai sen yli, on nähtävillä sivulla Omistusrakenne.

Mallipohja ilmoituksia varten löytyy täältä.

Alla listaus Yhtiölle tehdyistä äänioikeuksien muutoksia koskevista ilmoituksista:

Päiväys Osakkeenomistaja Omistus ilmoituksen jälkeen Ilmoituksen peruste
7.12.2020 Handelsbanken Fonder AB 5.04% (3 357 246) Osakkeiden osto