De 25 största registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på aktieboken som förs av Euroclear Finland Ltd per 11 juni 2020, om inte annat anges:

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster
Förvaltarregistrerade aktier (1 25 523 997 38,33%
1 Mandatum Life Insurance Company Limited (2 5 854 590 8,79%
2 Helsingin Yliopiston Rahastot 5 489 640 8,24%
3 Edward Hæggström 5 409 405 8,12%
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3 114 000 4,68%
5 Kai Falck 2 700 000 4,06%
6 Jouko Yliruusi 2 700 000 4,06%
7 Avohoidon Tutkimussäätiö sr (3 2 638 737 3,96%
8 Varma Mutual Pension Insurance Company 1 245 000 1,87%
9 Mika Puittinen (4 824 000 1,24%
10 Ilkka Lassila 810 000 1,22%
11 Albert Hæggström 692 000 1,04%
12 Sami Svanbäck 585 000 0,88%
13 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 580 000 0,87%
14 Peggy Björnberg-Paul 484 000 0,73%
15 Kalle Öhman 476 574 0,72%
16 Rabbe Klemets 473 400 0,71%
17 Mart Saarma 450 000 0,68%
18 Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto 435 000 0,65%
19 OP-Suomi Pienyhtiöt 434 783 0,65%
20 OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto 434 782 0,65%
21 Danske Invest Finnish Equity Fund 375 000 0,56%
22 SPV Investments Oy 361 668 0,54%
23 Niina Elo 360 000 0,54%
24 Jari Hovinen 360 000 0,54%
25 Antti Meriläinen 360 000 0,54%
De 25 största aktieägarna 37 647 579 56,54%
Övriga aktieägare 3 412 196 5,12%
Totalt 66 583 772 100,00%
1) Förvaltarregistrerade aktier inkluderar de aktier som registrerats hos Euroclear Sweden AB. Förteckningen över de största aktieägarna kommer att uppdateras med de direktregistrerade aktieägarna registrerade hos Euroclear Sweden AB i samband med den kvartalsvisa  uppdateringen den 30 juni 2020.
2) Danske Bank A/S, Finland filial har den 12 Juni 2020, återlämnat de lånade aktierna till Mandatum Life Insurance Company Limited, i enlighet med avtalet om aktielån som slutits i samband med börsintroduktionen.
3) Baserat på bekräftelse från aktieägaren den 9 juni 2020.
4) Mika Puittinen innehar 720 000 aktier i Bolaget direkt och 104 000 aktier i Bolaget genom Mika Puittinen Holding Oy.