Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster Verifierat
1 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 7,48% 2021-04-30
2 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 4 947 719 6,84% 2021-04-30
3 HANDELSBANKEN FONDER 4 680 765 6,47% 2021-04-30
4 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 4 304 625 5,95% 2021-04-30
5 FJÄRDE AP-FONDEN 3 140 050 4,34% 2021-04-30
6 DNB FONDER 3 130 717 4,33% 2021-04-30
7 KEEL CAPITAL 2 778 871 4,17% 2020-12-31
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 3,73% 2021-04-30
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 3,73% 2021-04-30
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,65% 2021-04-30
11 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSB. VARMA 2 445 000 3,38% 2021-04-30
12 NORGES BANK 1 877 621 2,59% 2021-04-30
13 ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) 1 800 708 2,49% 2021-03-23
14 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 1 797 813 2,48% 2021-04-30
15 FIDELITY INVESTMENTS 1 790 655 2,48% 2021-03-31
16 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 631 294 2,26% 2021-03-31
17 SPARBANKEN FONDER 1 294 860 1,79% 2021-04-30
18 DNCA FINANCE S.A 1 230 000 1,70% 2021-03-31
19 OP FONDER 1 011 911 1,40% 2021-04-30
20 LASSILA ILKKA JOHANNES 860 000 1,19% 2021-04-30
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 0,96% 2021-04-30
22 DANSKE INVEST FONDER 670 000 0,93% 2021-04-30
23 SISSENER AS 600 000 0,83% 2021-03-31
24 PUITTINEN MIKA PETTER 512 526 0,71% 2021-04-30
25 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,66% 2021-04-30
De 25 kända största aktieägarna: 55 121 851 76%  
Övriga aktieägare: 17 244 595 24%  
Totalt: 72 366 446 100%  
 
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets
Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS)