Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster
Förvaltarregistrerade aktier (1 8 225 781 12,35%
1 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 5 489 640 8,24%
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 8,12%
3 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 5 375 043 8,07%
4 KEEL CAPITAL 4 347 826 6,53%
5 HANDELSBANKEN FONDER 3 182 246 4,78%
6 FJÄRDE AP-FONDEN 2 898 550 4,35%
7 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 4,06%
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 4,06%
9 DNB ASSET MANAGEMENT 2 660 736 4,00%
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,96%
11 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 2 402 000 3,61%
12 NORGES BANK 1 915 000 2,88%
13 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS INTL SMALLER CO. FUND 1 481 294 2,22%
14 FIDELITY INVESTMENTS 1 315 000 1,97%
15 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA 1 245 000 1,87%
16 SPARBANKEN FONDER 1 175 000 1,76%
17 DNCA FINANCE S.A 1 000 000 1,50%
18 OP FONDER 919 565 1,38%
19 PUITTINEN MIKA PETTER OCH MIKA PUITTINEN HOLDING OY 824 000 1,24%
20 LASSILA ILKKA JOHANNES 810 000 1,22%
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 1,04%
22 SVANBÄCK SAMI OSKAR 585 000 0,88%
23 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,72%
24 KLEMETS RABBE ILARI 473 400 0,71%
25 SAARMA MART 450 000 0,68%
25 DANSKE INVEST FONDER 450 000 0,68%
De 25 största aktieägarna samt förvaltarregistrerade aktier 61 841 797 92,88%
Övriga aktieägare 4 741 975 7,12%
Totalt 66 583 772 100,00%
1) Förvaltarregistrerade aktier inkluderar de aktier som registrerats hos Euroclear Sweden AB.