Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster Verifierat
1 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 5 489 640 8,24% 2021-01-31
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 8,12% 2021-01-31
3 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 4 304 917 6,46% 2021-01-31
4 HANDELSBANKEN FONDER 3 871 532 5,81% 2021-01-31
5 FJÄRDE AP-FONDEN 2 898 550 4,35% 2021-01-31
6 KEEL CAPITAL 2 778 871 4,17% 2020-12-31
7 DNB FONDER 2 754 023 4,14% 2021-01-31
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 4,05% 2021-01-31
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 4,05% 2021-01-31
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,96% 2021-01-31
11 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 2 402 000 3,61% 2021-01-31
12 NORGES BANK 1 962 612 2,95% 2021-01-31
13 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 481 294 2,22% 2020-12-31
14 FIDELITY INVESTMENTS 1 358 400 2,04% 2020-12-31
15 DNCA FINANCE S.A 1 307 245 1,96% 2020-12-31
16 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSB. VARMA 1 245 000 1,87% 2021-01-31
17 OP FONDER 1 152 486 1,73% 2021-01-31
18 SPARBANKEN FONDER 1 137 500 1,71% 2021-01-31
19 LASSILA ILKKA JOHANNES 810 000 1,22% 2021-01-31
20 PUITTINEN MIKA PETTER 758 661 1,14% 2021-01-31
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 1,04% 2021-01-31
22 SVANBÄCK SAMI OSKAR 491 996 0,74% 2021-01-31
23 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,72% 2021-01-31
24 KLEMETS RABBE ILARI 473 400 0,71% 2021-01-31
25 DANSKE INVEST FONDER 450 000 0,68% 2021-01-31
25 SAARMA MART 450 000 0,68% 2021-01-31
De 25 största aktieägarna: 52 194 843 78%
Övriga aktieägare: 14 405 600 22%
Totalt: 66 600 443 100%
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS)