Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster Verifierat
 
1 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 5 489 640 8,24% 2021-02-28
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 8,12% 2021-02-28
3 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 4 304 625 6,46% 2021-02-28
4 HANDELSBANKEN FONDER 4 101 783 6,16% 2021-02-28
5 DNB FONDER 2 932 717 4,40% 2021-02-28
6 FJÄRDE AP-FONDEN 2 898 550 4,35% 2021-02-28
7 KEEL CAPITAL 2 778 871 4,17% 2020-12-31
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 4,05% 2021-02-28
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 4,05% 2021-02-28
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,96% 2021-02-28
11 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 2 402 000 3,61% 2021-02-28
12 NORGES BANK 1 594 983 2,39% 2021-02-28
13 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 481 294 2,22% 2020-12-31
14 FIDELITY INVESTMENTS 1 358 400 2,04% 2021-01-31
15 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSB. VARMA 1 245 000 1,87% 2021-02-28
16 DNCA FINANCE S.A 1 194 400 1,79% 2021-01-31
17 OP FONDER 1 134 783 1,70% 2021-02-28
18 SPARBANKEN FONDER 1 094 860 1,64% 2021-02-28
19 LASSILA ILKKA JOHANNES 810 000 1,22% 2021-02-28
20 PUITTINEN MIKA PETTER 703 415 1,06% 2021-02-28
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 1,04% 2021-02-28
22 SISSENER AS 500 000 0,75% 2021-02-28
23 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,72% 2021-02-28
24 KLEMETS RABBE ILARI 473 400 0,71% 2021-02-28
25 DANSKE INVEST FONDER 450 000 0,68% 2021-02-28
De 25 största aktieägarna: 51 565 437 77%  
Övriga aktieägare: 15 035 006 23%  
Totalt: 66 600 443 100%  
 
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS)