Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster Verifierat
 
1 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 7,46% 2021-07-31
2 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 4 947 719 6,82% 2021-07-31
3 HANDELSBANKEN FONDER 4 750 106 6,55% 2021-07-31
4 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 4 304 083 5,93% 2021-07-31
5 DNB FONDER 3 274 652 4,51% 2021-07-31
6 FJÄRDE AP-FONDEN 3 140 050 4,33% 2021-07-31
7 KEEL CAPITAL 2 815 900 3,88% 2021-06-30
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 3,72% 2021-07-31
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 3,72% 2021-07-31
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,64% 2021-07-31
11 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSB. VARMA 2 445 000 3,37% 2021-07-31
12 NORGES BANK 2 156 610 2,97% 2021-07-31
13 FIDELITY INVESTMENTS 2 017 122 2,78% 2021-06-30
14 ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) 1 800 708 2,49% 2021-03-23
15 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 631 294 2,25% 2021-06-30
16 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 1 615 962 2,23% 2021-07-31
17 DNCA FINANCE S.A 1 230 000 1,70% 2021-06-30
18 SPARBANKEN FONDER 1 104 925 1,52% 2021-07-31
19 OP FONDER 969 783 1,34% 2021-07-31
20 LASSILA ILKKA JOHANNES 860 000 1,19% 2021-07-31
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 0,95% 2021-07-31
22 DANSKE INVEST FONDER 670 000 0,92% 2021-07-31
23 SISSENER AS 600 000 0,83% 2021-06-30
24 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,66% 2021-07-31
25 KLEMETS RABBE 473 314 0,65% 2021-07-31
De 25 kända största aktieägarna: 55 423 944 76%  
Övriga aktieägare: 17 111 202 24%  
Totalt: 72 535 146 100%  
   
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS)