Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster Verifierat
1 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 7,48% 2021-05-31
2 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 4 947 719 6,84% 2021-05-31
3 HANDELSBANKEN FONDER 4 722 954 6,53% 2021-05-31
4 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 4 304 625 5,95% 2021-05-31
5 DNB FONDER 3 174 521 4,39% 2021-05-31
6 FJÄRDE AP-FONDEN 3 140 050 4,34% 2021-05-31
7 KEEL CAPITAL 2 778 871 4,17% 2020-12-31
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 3,73% 2021-05-31
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 3,73% 2021-05-31
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,65% 2021-05-31
11 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSB. VARMA 2 445 000 3,38% 2021-05-31
12 NORGES BANK 1 981 765 2,74% 2021-05-31
13 ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) 1 800 708 2,49% 2021-03-23
14 FIDELITY INVESTMENTS 1 772 600 2,45% 2021-04-30
15 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 1 737 813 2,40% 2021-05-31
16 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 631 294 2,26% 2021-03-31
17 DNCA FINANCE S.A 1 230 000 1,70% 2021-04-30
18 SPARBANKEN FONDER 1 104 925 1,53% 2021-05-31
19 OP FONDER 1 041 911 1,44% 2021-05-31
20 LASSILA ILKKA JOHANNES 860 000 1,19% 2021-05-31
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 0,96% 2021-05-31
22 DANSKE INVEST FONDER 670 000 0,93% 2021-05-31
23 SISSENER AS 600 000 0,83% 2021-04-30
24 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,66% 2021-05-31
25 KLEMETS RABBE 473 314 0,65% 2021-05-31
De 25 kända största aktieägarna: 55 034 786 76%  
Övriga aktieägare: 17 331 660 24%  
Totalt: 72 366 446 100%  
   
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS)