Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster Verifierat
 
1 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 5 489 640 7,60% 2021-03-31
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 7,49% 2021-03-31
3 HANDELSBANKEN FONDER 4 580 765 6,34% 2021-03-31
4 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 4 304 625 5,96% 2021-03-31
5 FJÄRDE AP-FONDEN 3 140 050 4,35% 2021-03-31
6 KEEL CAPITAL 2 778 871 4,17% 2020-12-31
7 DNB FONDER 2 955 717 4,09% 2021-03-31
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 3,74% 2021-03-31
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 3,74% 2021-03-31
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,65% 2021-03-31
11 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSB. VARMA 2 245 000 3,11% 2021-03-31
12 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 2 148 813 2,97% 2021-03-31
13 ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) 1 800 708 2,49% 2021-03-23
14 NORGES BANK 1 636 453 2,27% 2021-03-31
15 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 631 294 2,26% 2021-03-31
16 FIDELITY INVESTMENTS 1 348 800 2,03% 2021-02-28
17 SPARBANKEN FONDER 1 394 860 1,93% 2021-03-31
18 DNCA FINANCE S.A 1 100 000 1,65% 2021-02-28
19 OP FONDER 1 020 199 1,41% 2021-03-31
20 LASSILA ILKKA JOHANNES 810 000 1,12% 2021-03-31
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 0,96% 2021-03-31
22 DANSKE INVEST FONDER 670 000 0,93% 2021-03-31
23 PUITTINEN MIKA PETTER 655 102 0,91% 2021-03-31
24 SISSENER AS 500 000 0,75% 2021-02-28
25 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,66% 2021-03-31
De 25 kända största aktieägarna: 54 827 613 76%  
Övriga aktieägare: 17 406 633 24%  
Totalt: 72 234 246 100%  
 
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS)