Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster Verifierat
 
1 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 5 489 640 8,24% 2020-11-30
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 8,12% 2020-11-30
3 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 5 373 003 8,07% 2020-11-30
4 KEEL CAPITAL 4 347 826 6,83% 2020-06-04
5 HANDELSBANKEN FONDER 3 407 246 5,12% 2020-11-30
6 FJÄRDE AP-FONDEN 2 898 550 4,35% 2020-11-30
7 DNB FONDER 2 764 501 4,15% 2020-11-30
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 4,05% 2020-11-30
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 4,05% 2020-11-30
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,96% 2020-11-30
11 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 2 402 000 3,61% 2020-11-30
12 NORGES BANK 1 974 663 2,96% 2020-11-30
13 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 481 294 2,22% 2020-09-30
14 DNCA FINANCE S.A 1 400 000 2,10% 2020-10-31
15 FIDELITY INVESTMENTS 1 315 000 1,97% 2020-10-31
16 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA 1 245 000 1,87% 2020-11-30
17 SPARBANKEN FONDER 1 175 000 1,76% 2020-11-30
18 OP FONDER 1 041 332 1,56% 2020-11-30
19 PUITTINEN MIKA PETTER 824 000 1,24% 2020-11-30
20 LASSILA ILKKA JOHANNES 810 000 1,22% 2020-11-30
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 1,04% 2020-11-30
22 SVANBÄCK SAMI OSKAR 585 000 0,88% 2020-11-30
23 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,72% 2020-11-30
24 KLEMETS RABBE ILARI 473 400 0,71% 2020-11-30
25 SAARMA MART 450 000 0,68% 2020-11-30
25 DANSKE INVEST FONDER 450 000 0,68% 2020-11-30
De 25 största aktieägarna: 54 524 171 82%  
Övriga aktieägare: 12 076 272 18%  
Totalt: 66 600 443 100%  
 
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS)