Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster Verifierat
 
1 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 5 489 640 8,24% 2020-10-31
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 8,12% 2020-10-31
3 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 5 374 901 8,07% 2020-10-31
4 KEEL CAPITAL 4 347 826 6,53% 2020-06-04
5 HANDELSBANKEN FONDER 3 307 246 4,97% 2020-10-31
6 FJÄRDE AP-FONDEN 2 898 550 4,35% 2020-10-31
7 DNB FONDER 2 764 501 4,15% 2020-10-31
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 4,05% 2020-10-31
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 4,05% 2020-10-31
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,96% 2020-10-31
11 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 2 402 000 3,61% 2020-10-31
12 NORGES BANK 1 941 863 2,92% 2020-10-31
13 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 481 294 2,22% 2020-09-30
14 FIDELITY INVESTMENTS 1 315 000 1,97% 2020-09-30
15 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA 1 245 000 1,87% 2020-10-31
16 SPARBANKEN FONDER 1 175 000 1,76% 2020-10-31
17 DNCA FINANCE S.A 1 139 450 1,71% 2020-09-30
18 OP FONDER 1 035 865 1,56% 2020-10-31
19 PUITTINEN MIKA PETTER 824 000 1,24% 2020-10-31
20 LASSILA ILKKA JOHANNES 810 000 1,22% 2020-10-31
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 1,04% 2020-10-31
22 SVANBÄCK SAMI OSKAR 585 000 0,88% 2020-10-31
23 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,72% 2020-10-31
24 KLEMETS RABBE ILARI 473 400 0,71% 2020-10-31
25 SAARMA MART 450 000 0,68% 2020-10-31
25 DANSKE INVEST FONDER 450 000 0,68% 2020-10-31
De 25 största aktieägarna: 54 127 252 81,27%  
Övriga aktieägare: 12 473 191 18,73%  
Totalt: 66 600 443 100,00%  
 
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS)