Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster Verifierat
 
Förvaltarregistrerade aktier (1 8 082 255 12,14% 2020-09-30
1 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 5 489 640 8,24% 2020-09-30
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 8,12% 2020-09-30
3 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 5 377 963 8,07% 2020-09-30
4 KEEL CAPITAL 4 347 826 6,53% 2020-06-04
5 HANDELSBANKEN FONDER 3 245 429 4,87% 2020-09-30
6 FJÄRDE AP-FONDEN 2 898 550 4,35% 2020-09-30
7 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 4,05% 2020-09-30
8 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 4,05% 2020-09-30
9 DNB ASSET MANAGEMENT 2 694 799 4,05% 2020-08-31
10 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,96% 2020-09-30
11 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN 2 402 000 3,61% 2020-09-30
12 NORGES BANK 1 950 448 2,93% 2020-09-30
13 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS INTL SMALLER COMPANIES FUND 1 481 294 2,22% 2020-09-30
14 FIDELITY INVESTMENTS 1 315 000 1,97% 2020-08-31
15 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA 1 245 000 1,87% 2020-09-30
16 SPARBANKEN FONDER 1 175 000 1,76% 2020-09-30
17 DNCA FINANCE S.A 1 000 000 1,50% 2020-08-31
18 OP FONDER 969 565 1,46% 2020-09-30
19 PUITTINEN MIKA PETTER 824 000 1,24% 2020-09-30
20 LASSILA ILKKA JOHANNES 810 000 1,22% 2020-09-30
21 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 692 000 1,04% 2020-09-30
22 SVANBÄCK SAMI OSKAR 585 000 0,88% 2020-09-30
23 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,72% 2020-09-30
24 KLEMETS RABBE ILARI 473 400 0,71% 2020-09-30
25 DANSKE INVEST FONDER 450 000 0,68% 2020-09-30
25 SAARMA MART 450 000 0,68% 2020-09-30
De 25 största aktieägarna samt förvaltarregistrerade aktier: 61 883 885 92,92%  
Övriga aktieägare: 4 716 558 7,08%  
Totalt: 66 600 443 100,00%  
 
  1) Förvaltarregistrerade aktier inkluderar de aktier som registrerats hos Euroclear Sweden AB och inte är namngivna.