Nanoforms aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market marknadsplatsen.

Handelsinformation på First North Premier Growth Market Finland
– Symbol: NANOFH
– Valuta: EUR
– ISIN-kod: FI4000330972
– Listningsdatum: 4 juni 2020
– Sektor: Hälsovård
– Aktierna registreras av Euroclear Finland Oy i värdeandelssystemet
– LEI-nummer: 743700JJO2NU8LBS1592

Handelsinformation på First North Premier Growth Market Sweden
– Symbol: NANOFS
– Valuta: SEK
– ISIN-kod: FI4000330972
– Listningsdatum: 4 juni 2020
– Sektor: Hälsovård
– Aktierna registreras av Euroclear Finland Oy i värdeandelssystemet
– LEI-nummer: 743700JJO2NU8LBS1592

Viktig information om Nasdaq First North Premier Growth Market marknader
First North Premier Growth Market Finland och First North Premier Growth Market Sweden är segment av Nasdaq First North Growth Markets som är avsedda för små och medelstora tillväxtbolag. Till skillnad från bolag som noterats på de reglerade marknaderna, till exempel på Helsingforsbörsens eller Stockholmbörsens börslista, är bolagen som noterats på Nasdaq First North Growth Market-marknadsplatsen inte underkastade lika omfattande reglering. Avsikten med detta är att möjliggöra att även mindre bolag kan åtnjuta de fördelar som förknippas med att vara föremål för allmän handel, utan alltförstor administrativ börda. Helsingforsbörsen och Stockholmsbörsen är del av Nasdaq koncernen.

Vid handel på First North Premier Growth Market Finland och First North Premier Growth Market Sweden tillämpas Nasdaq Nordic Member Rules-reglerna samt Helsingforsbörsens respektive Stockholmbörsens regler för handel, som i närmare detalj beskrivs i Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Till skillnad från de reglerade marknaderna, ska bolagen som noterats på Nasdaq First North Growth Market marknadsplatsen ha en godkänd rådgivare, vars uppgift är att säkerställa att bolagen iakttar tillämpliga krav och regler.