Bolagets årsberättelser, inklusive bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelser, publiceras på engelska och finska. Bolagets delårsrapporter samt bolagsmeddelanden publiceras på engelska.

  Rapport Presentation Webbsändning Media
28 augusti, 2020 Halvårsrapport, januari-juni 2020 - Rapport (English)
17 mars, 2020 Financial Statements 2019 (Approved by AGM 2020) - English