Bolagets årsberättelser, inklusive bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelser, publiceras på engelska och finska. Bolagets delårsrapporter samt bolagsmeddelanden publiceras på engelska.

  Rapport Presentation Webbsändning Media
25 november, 2021 Delårsrapport, januari-september 2021 – Rapport (English)
26 augusti, 2021 Delårsrapport, januari-juni 2021 – Rapport (English)
4 juni, 2021 Kapitalmarknadsdag 2021
27 maj, 2021 Delårsrapport, januari-mars 2021 – Rapport (English)
26 februari, 2021 Årsredovisning 2020 – Rapport (English)
26 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020 – Rapport (English)
26 februari, 2021 Financial Statements 2020 (Finnish)
27 november, 2020 Delårsrapport, januari-september 2020 – Rapport (English)
28 augusti, 2020 Halvårsrapport, januari-juni 2020 - Rapport (English)
17 mars, 2020 Financial Statements 2019 (Approved by AGM 2020) - English