Bolagets årsberättelser, inklusive bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelser, publiceras på engelska och finska. Bolagets delårsrapporter samt bolagsmeddelanden publiceras på engelska.

  Rapport Presentation Webbsändning Media
22 februari, 2022 Årsredovisning 2021 (English)
26 februari, 2021 Årsredovisning 2020 (English)