Bolagets årsberättelser, inklusive bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelser, publiceras på engelska och finska. Bolagets delårsrapporter samt bolagsmeddelanden publiceras på engelska.

  Rapport Presentation Webbsändning Media
27 november, 2020 Delårsrapport, januari-september 2020 (English)
28 augusti, 2020 Halvårsrapport, januari-juni 2020 (English)