Bolagets årsberättelser, inklusive bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelser, publiceras på engelska och finska. Bolagets delårsrapporter samt bolagsmeddelanden publiceras på engelska.

  Rapport Presentation Webbsändning Media
25 november, 2021 Delårsrapport, januari-september 2021 (English)
26 augusti, 2021 Delårsrapport, januari-juni 2021 (English)
27 maj, 2021 Delårsrapport, januari-mars 2021 (English)
26 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020 (English)