Bolagets årsberättelser, inklusive bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelser, publiceras på engelska och finska. Bolagets delårsrapporter samt bolagsmeddelanden publiceras på engelska.

  Rapport Presentation Webbsändning Media
25 augusti, 2022 Delårsrapport, januari-juni 2022 (English)
24 maj, 2022 Delårsrapport, januari-mars 2022 (English)
22 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021 (English)