Bolagets årsberättelser, inklusive bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelser, publiceras på engelska och finska. Bolagets delårsrapporter samt bolagsmeddelanden publiceras på engelska.

  Rapport Presentation Webbsändning Media
22 februari, 2022 Financial Statements 2021 (Finnish)
26 februari, 2021 Financial Statements 2020 (Finnish)
17 mars, 2020 Financial Statements 2019 (Approved by AGM 2020) - English