Skip to content

Ägarstruktur

Källa: Monitor (Modular Finance AB), De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar,


Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster (%) Verifierat
1 HANDELSBANKEN FONDER 6 003 606 7,65% 2023-04-30
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 6,90% 2023-04-26
3 HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER 4 397 719 5,61% 2023-04-26
4 MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 4 298 134 5,48% 2023-04-26
5 FJÄRDE AP-FONDEN 3 715 050 4,74% 2023-04-26
6 ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSB. VARMA 3 066 996 3,91% 2023-04-26
7 KEEL CAPITAL 3 039 112 3,88% 2023-03-31
8 ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) 2 700 708 3,45% 2023-03-27
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 3,44% 2023-04-26
10 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 685 182 3,42% 2023-04-26
11 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 263 483 2,89% 2023-04-26
12 FIDELITY INVESTMENTS 2 242 381 2,86% 2023-04-30
13 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 745 382 2,23% 2023-03-31
14 NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT 1 638 970 2,09% 2023-04-26
15 ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSB. ILMARINEN 1 513 500 1,93% 2023-04-26
16 SPARBANKEN FONDER 1 224 925 1,56% 2023-04-30
17 DANSKE INVEST 1 160 552 1,48% 2023-04-26
18 UNITED NATIONS 1 067 443 1,36% 2023-03-27
19 DNB ASSET MANAGEMENT AS 1 000 961 1,28% 2023-03-31
20 SISSENER AS 1 000 000 1,28% 2023-04-30
21 OP RAHASTOT 894 944 1,14% 2023-04-26
22 LASSILA ILKKA JOHANNES 860 000 1,10% 2023-04-26
23 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 701 135 0,89% 2023-04-26
24 SEAFARERS' PENSION FUND 600 000 0,77% 2023-04-26
25 PARETO ASSET MANAGEMENT 500 032 0,64% 2023-04-30
De 25 kända största aktieägarna: 56 429 620 72%
Övriga aktieägare: 22 000 344 28%
Totalt: 78 429 964 100%
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS)