Skip to content

Nanoform julkistaa suunnitellun listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan sekä esitteen liittyen kaksoislistautumiseensa Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikoille Suomessa ja Ruotsissa

Nanoform Finland Oyj (“Nanoform” tai “Yhtiö”) julkisti tänään suunnitellun listautumisantinsa (“Listautumisanti”) merkintähinnan. Nanoform julkisti 11.5.2020 harkitsevansa listautumisantia ja kaksoislistautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikoille Suomessa ja Ruotsissa (yhdessä “FN Premier -listautuminen”). Listautumisannin merkintäajan odotetaan alkavan 25.5.2020 kello 10.00 Suomen aikaa (9.00 Ruotsin aikaa).

Listautumisanti lyhyesti

 • Yhtiön tavoitteena on kerätä osakeannilla noin 70 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla
  20 289 856 Yhtiön uutta osaketta merkittäväksi.
 • Osakeannin kiinteä merkintähinta on 3,45 euroa osakkeelta, joka vastaa alustavasti noin 36,42 Ruotsin kruunua osakkeelta.1
 • Yhtiön markkina-arvo on noin 230 miljoonaa euroa olettaen, että enimmäismäärä uusia osakkeita tarjotaan ja merkitään Listautumisannissa.2
 • Osakeannin lisäksi perustajat3 ja tietyt osakkeenomistajat, jotka osallistuivat Yhtiön aikaisiin rahoituskierroksiin (yhdessä ”Myyjät”), tarjoavat enintään 2 318 605 olemassa olevaa Yhtiön osaketta ostettavaksi. Kaikki perustajat säilyvät huomattavina osakkeenomistajina ja ovat sitoutuneet luovutusrajoitussopimuksiin vuoden 2022 loppuun asti näyttääkseen vahvan sitoutumisensa Yhtiön kehitykseen. Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet ovat sitoutuneet tavanomaiseen 360 päivän luovutusrajoitukseen. Yhtiö ja muut Myyjät ovat myös sitoutuneet tavanomaiseen 180 päivän luovutusrajoitukseen.
 • Listautumisannin yhteydessä Yhtiö voi myöntää vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille oikeuden merkitä suunnatussa annissa enintään 2 898 551 osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Premier -markkinapaikoilla Suomessa ja Ruotsissa.
 • Keel Capital, Fjärde AP-Fonden (AP4), Handelsbanken Fonder AB, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Mandatum Life Henkivakuusosakeyhtiö (osa Sampo-konsernia), tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot sekä Avohoidon Tutkimussäätiö (yhdessä “Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen toukokuussa 2020 sitoutuneet, tietyin edellytyksin ja ehdoin, merkitsemään osakkeita Listautumisannissa yhteensä noin 45,5 miljoonaa euroa.
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, (ii) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Ruotsissa (yhdessä ”Yleisöanti”) ja (iii) private placement -järjestelyistä (”Instituutioanti”) institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa ja kansainvälisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (”Instituutioanti”). Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki”) nojalla annetun Regulation S -säännöstön mukaisesti.
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti merkittäväksi enintään 1 300 000 osaketta ja Instituutioannissa tarjotaan alustavasti merkittäväksi enintään 24 207 012 osaketta.
 • Listautumisannin arvo on enintään noin 88 miljoonaa euroa olettaen, että enimmäismäärä uusia osakkeita merkitään Listautumisannissa, Myyjät myyvät enimmäismäärän osakkeita ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
 • Listautumisanti koostuu enintään 25 507 012 osakkeesta, joka vastaa noin 38,3 % osakekannasta ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisenä.
 • Suomenkielinen listalleottoesite ja sen englanninkielinen käännös tulevat olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla Listautumisannin merkintäajan alkaessa (kuten tarkemmin kuvataan alempana).

Edward Hæggström, Nanoformin toimitusjohtaja ja perustaja:

”Listautumisanti on käänteentekevä askel Nanoformin kasvu-uralla. Se mahdollistaa nanoformointikapasiteettimme laajentamisen ja erittäin taitavan asiantuntijatiimimme kasvattamisen vastaamaan vahvaan asiakaskysyntään sekä kasvavaan kiinnostukseen CESS®-teknologiaa kohtaan. Nanoformin pitkän aikavälin visiona on kaksinkertaistaa markkinoille vuosittain myyntiin tulevien uusien lääkkeiden määrä ja siten vaikuttaa positiivisesti yli miljardin ihmisen elämään, joita hoidetaan nanoformoiduista lääkeaineista hyötyvillä lääkkeillä. Listautuminen auttaa meitä pääsemään lähemmäs tätä tavoitetta.”

Miguel Calado, Nanoformin hallituksen puheenjohtaja:

”Olen ylpeä saadessani olla osa Nanoformin tiimiä, kun yhtiö aloittaa taipaleensa listattuna yhtiönä. Lääketeollisuuden kiinnostus on ylittänyt suurimmatkin odotuksemme ja listautumisannin avulla meillä on hyvät valmiudet tukea lääkealan yhteistyökumppaneitamme. Olen erittäin ylpeä intohimoisesta tiimistämme ja kovasta työstä jonka he ovat tehneet. Olen luottavainen, että meillä ja lääkealan yhteistyökumppaneillamme on loistava tulevaisuus edessämme.”

Listautumisannin tausta ja syyt

Nanoform on Helsingissä vuonna 2015 perustettu nanoteknologian ja lääkeainehiukkastekniikan asiantuntijayritys. Yhtiön toiminta-ajatuksena on mahdollistaa kliinisiin tutkimuksiin etenevien ja markkinoille pääsevien lääkkeiden määrän huomattava kasvu. Yhtiö tarjoaa patentoidun ja skaalattavan CESS®-teknologiansa avulla mahdollisuuden parantaa lääkkeiden biologista hyväksikäytettävyyttä ja tehokkuutta pienentämällä lääkkeiden lääkeainehiukkasten kokoa. Globaali lääketeollisuus on kohdannut merkittävän tehokkuusongelman, kun vuosittaiset lääkkeiden kehityskustannukset kasvavat mutta markkinoille etenevien lääkkeiden määrä on pysynyt tasaisena. Yksi ongelman keskeisistä syistä on lääkekandidaattien niukkaliukoisuus ja siitä johtuva alhainen biologinen hyväksikäytettävyys. CESS®-teknologia tarjoaa Nanoformin asiakkaille mahdollisuuden edetä uusien lääkkeiden kanssa kliinisten tutkimusten läpi, antaa aiemmin epäonnistuneille lääkekandidaateille toisen mahdollisuuden päästä markkinoille, kehittää olemassa olevia lääkkeitä ja mahdollistaa olemassa olevien lääkkeiden elinkaaren hallinta. Nanoform arvioi tällä hetkellä CESS®-teknologiansa mahdollisuuksia useamman asiakkaan kanssa, mukaan lukien AstraZeneca ja Orion, ja Yhtiöllä on kasvava määrä isoja lääkealan, kuin myös biotekniikan alan yhteistyökumppaneita. Yhtiön pitkän aikavälin visiona on kaksinkertaistaa markkinoille vuosittain myyntiin tulevien uusien lääkkeiden määrä ja vaikuttaa positiivisesti yli miljardin ihmisen elämään, joita hoidetaan nanoformoiduista lääkeaineista hyötyvillä lääkkeillä.

Listautumisanti on tärkeä askel Nanoformille. Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on mahdollistaa investoinnit Nanoformin liiketoimintaan osakeannista kerättävillä varoilla sekä tukea Yhtiön jatkuvaa kasvustrategiaa. Listautumisannissa kerättävät nettovarat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Yhtiön tuotantolinjojen määrän lisäämiseen, tuotanto-, laadunvalvonta ja -varmistustiimien sekä kansainvälisen myyntitiimin kasvattamiseen, ja lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäinvestointien mahdollistamiseen. Listautumisanti ja FN Premier -listautuminen lisäävät myös sijoittajien, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden yleistä kiinnostusta Yhtiötä kohtaan sekä parantavat Yhtiön kykyä houkutella ja sitouttaa avainhenkilöstöä. Lisäksi Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille ja omistajapohjan laajentamisen sekä kotimaisilla että kansainvälisillä yleis- ja sektorisijoittajilla. Listautumisanti ja FN Premier -listautuminen mahdollistavat jatkossa myös likvidin markkinan osakkeille.

FN Premier -listautuminen ja suomenkielisen listalleottoesitteen julkaiseminen

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemukset osakkeiden listaamiseksi Nasdaqin ylläpitämille First North Premier Growth Market -markkinapaikoille Suomessa ja Ruotsissa. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan arviolta 4.6.2020. Osakkeiden kaupankäyntitunnus Suomessa on ”NANOFH” ja Ruotsissa ”NANOFS”.

Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen listalleottoesitteen (”Listalleottoesite”) 22.5.2020. Listalleottoesite on saatavilla arviolta 25.5.2020 Yhtiön verkkosivuilla www.nanoform.com/listautuminen, Danske Bankin verkkosivuilla www.danskebank.fi/nanoform sekä SEB:n verkkosivuilla www.seb.fi/en. Listalleottoesite on myös saatavilla paperisena arviolta 25.5.2020 Yhtiön rekisteröidystä pääkonttorista Viikinkaari 4, 00790 Helsinki sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Englanninkielinen käännös Listalleottoesitteestä on saatavilla arviolta 25.5.2020 Yhtiön verkkosivulta www.nanoform.com/listautuminen, Danske Bankin verkkosivuilta www.danskebank.fi/nanoform-en ja SEB:n verkkosivuilta www.seb.fi/en.

Alustava aikataulu:

 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 klo 10.00 Suomen aikaa
 • Instituutioanti ja Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 1.6.2020 klo 16.00 Suomen aikaa
 • Yleisöannin merkintäaika päättyy 2.6.2020 klo 16.00 Suomen aikaa
 • Instituutioannin merkintäaika päättyy 3.6.2020 klo 12.00 Suomen aikaa
 • Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan 3.6.2020
 • Yleisöannissa tarjotut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 4.6.2020
 • Kaupankäynti osakkeilla alkaa 4.6.2020
 • Instituutioannissa tarjotut osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin kautta 8.6.2020

Yhtiöesittely:

Suora verkkolähetys (live stream) englanniksi 26.5.2020 klo 17.00 Suomen aikaa osoitteessa https://nanoform.com/en/event/nanoform-company-presentation/

Neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) toimivat Listautumisannin pääjärjestäjinä (Danske Bank ja SEB yhdessä ”Pääjärjestäjät”). Lisäksi Swedbank AB (”Swedbank”) yhteistyössä Kepler Cheuvreuxin kanssa ja Stifel Nicolaus Europe Limited (”Stifel”) toimivat Listautumisannin järjestäjinä (Swedbank ja Stifel yhdessä Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”). Nordnet Bank AB (”Nordnet”) toimii merkintäpaikkana Yleisöannissa.

Borenius Asianajotoimisto Oy ja Advokatfirman Vinge KB toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina ja White & Case LLP toimii pääjärjestäjien ja järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja antavat:

Albert Hæggström, talousjohtaja
albert.haeggstrom@nanoform.com
+358 29 370 0150

Henri von Haartman, sijoittajasuhdejohtaja
hvh@nanoform.com
+46 7686 650 11

Nanoform lyhyesti

Nanoform on innovatiivinen nanopartikkeleiden käytön lääkkeissä mahdollistava yhtiö. Nanoform toimii globaalisti yhdessä lääkealan ja biotekniikan alan yhteistyökumppaneidensa kanssa vähentääkseen kliinisissä tutkimuksissa tapahtuvaa poistumaa ja parantaakseen asiakkaidensa molekyylien formuloinnin suorituskykyä tarjoamiensa nanoformointipalvelujen avulla. Yhtiön patentoitu ja skaalattava Controlled Expansion of Supercritical Solutions (CESS®) -teknologia tuottaa jopa 10 nanometrin kokoisia nanoformoituja lääkeainehiukkasia. Tämä mahdollistaa tuotekehitysputkessa olevien niukkaliukoisten molekyylien etenemisen kliiniseen tutkimusvaiheeseen lisäämällä molekyylien liukoisuutta ja parantamalla niiden biologista hyväksikäytettävyyttä. Nanoformin ainutlaatuinen teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia monessa arvoa lisäävässä lääkkeiden annostelumenetelmässä.

www.nanoform.com

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nanoform Finland Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedbank AB (publ) tai Stifel Nicolaus Europe Limited eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa, eikä myöskään Iso-Britanniassa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (mukaan lukien Iso-Britannia), joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Nanoform Finland Oyj on laatinut suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Listalleottoesite on saatavilla arviolta 25.5.2020 Yhtiön verkkosivuilla www.nanoform.com/listautuminen.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Nanoform Finland Oyj:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen ase-maan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten CESS®-teknologian kehittämistä ja kaupallistamista, investointeja, suunniteltua Listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa ja maksuvalmiutta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai muista vastaavista tai vastaavista kielteisistä ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa käsitellyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, etteivät arviot, ennusteet, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat toteudu. Riskien, epävarmuustekijöiden ja oletusten johdosta tulevaisuutta kohdistuville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ja järjestäjät eivät vastaa tässä tiedotteessa olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä tai korjaamisesta eivätkä sitoudu julkaisemaan tällaisia päivityksiä tai korjauksia.

1 Lopullinen hinta Ruotsin kruunuissa tullaan määrittämään perustuen euro/Ruotsin kruunu -vaihtokurssiin kello 12.00 Suomen aikaa (kello 11.00 Ruotsin aikaa) Instituutioannin merkintäajan viimeisenä päivänä (arviolta 3.6.2020)
2 Olettaen, että myös Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan
3 Perustajiin kuuluvat Edward Hæggström, Jouko Yliruusi, Kai Falck ja Ilkka Lassila