Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n 25 suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 11.6.2020, ellei toisin mainittu:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä
Hallintarekisteröidyt (1 25 523 997 38,33%
1 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (2 5 854 590 8,79%
2 Helsingin Yliopiston Rahastot 5 489 640 8,24%
3 Edward Hæggström 5 409 405 8,12%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 114 000 4,68%
5 Kai Falck 2 700 000 4,06%
6 Jouko Yliruusi 2 700 000 4,06%
7 Avohoidon Tutkimussäätiö sr (3 2 638 737 3,96%
8 Varma Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 1 245 000 1,87%
9 Mika Puittinen (4 824 000 1,24%
10 Ilkka Lassila 810 000 1,22%
11 Albert Hæggström 692 000 1,04%
12 Sami Svanbäck 585 000 0,88%
13 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 580 000 0,87%
14 Peggy Björnberg-Paul 484 000 0,73%
15 Kalle Öhman 476 574 0,72%
16 Rabbe Klemets 473 400 0,71%
17 Mart Saarma 450 000 0,68%
18 Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto 435 000 0,65%
19 OP-Suomi Pienyhtiöt 434 783 0,65%
20 OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto 434 782 0,65%
21 Danske Invest Finnish Equity Fund 375 000 0,56%
22 SPV Investments Oy 361 668 0,54%
23 Niina Elo 360 000 0,54%
24 Jari Hovinen 360 000 0,54%
25 Antti Meriläinen 360 000 0,54%
  25 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 37 647 579 56,54%
  Muut osakkeenomistajat 3 412 196 5,12%
  Yhteensä 66 583 772 100,00%
1) Hallintarekisteröidyt osakkeet sisältävät Euroclear Sweden AB:iin rekisteröidyt osakkeet. Suurimpien osakkeenomistajien listaa päivitetään Eurocelar Sweden AB:iin rekisteröidyillä epäsuorilla osakeomistuksilla 30.6.2020 kuukausittaisen päivityksen yhteydessä.
2) Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on 12.6.2020 palauttanut lainatut osakkeet Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiölle listautumisannin yhteydessä sovitun osakelainaussopimuksen mukaisesti.
  3) Perustuen osakkeenomistajan 9.6.2020 antamaan vahvistukseen.
  4) Mika Puittinen omistaa 720 000 Yhtiön osaketta suoraan ja 104 000 Yhtiön osaketta epäsuoraan Mika Puittinen Holding Oy:n kautta.