Lähde: Monitor (Modular Finance AB). Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n tiedossa olevat 25 suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Suomen, Euroclear Ruotsin ja Morningstarin osakasluetteloihin:

     
Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n 25 suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 30.6.2020, ellei toisin mainittu:
Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä
Hallintarekisteröidyt (1 26 301 214 39,50%
1 MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 5 854 957 8,79%
2 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT 5 489 640 8,24%
3 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 8,12%
4 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 4,06%
5 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 700 000 4,06%
6 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 638 737 3,96%
7 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 2 402 000 3,61%
8 KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 1 245 000 1,87%
9 LASSILA ILKKA JOHANNES 810 000 1,22%
10 PUITTINEN MIKA PETTER 720 000 1,08%
11 ALBERT ALEXANDER HAEGGSTRÖM 692 000 1,04%
12 SVANBÄCK SAMI OSKAR 585 000 0,88%
13 SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT 580 000 0,87%
14 BJÖRNBERG-PAUL PEGGY CHARLOTTA 481 095 0,72%
15 ÖHMAN KALLE ALEXANDER 476 574 0,72%
16 KLEMETS RABBE ILARI 473 400 0,71%
17 SAARMA MART 450 000 0,68%
18 SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO 435 000 0,65%
19 OP-SUOMI PIENYHTIÖT 434 783 0,65%
20 OP-SUOMI MIKROYHTIÖT -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 434 782 0,65%
21 DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND 375 000 0,56%
22 ELO NIINA HELENA 360 000 0,54%
23 HOVINEN JARI JUHANI 360 000 0,54%
24 MERILÄINEN ANTTI IISAKKI 360 000 0,54%
25 ÖHMAN KAJ ALEXANDER 327 716 0,49%
25 suurinta osakkeenomistajaa ja hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä 63 096 303 94,76%
Muut osakkeenomistajat 3 487 469 5,24%
Yhteensä 66 583 772 1,00
 
1) Hallintarekisteröidyt osakkeet sisältävät Euroclear Sweden AB:iin rekisteröidyt osakkeet.