Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

Report Presentation Webbsändning
25 november, 2021 Delårsrapport, januari-september 2021 (English)
26 augusti, 2021 Delårsrapport, januari-juni 2021 (English)
27 maj, 2021 Delårsrapport, januari-mars 2021 (English)
26 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020 (English)
26 februari, 2021 Financial Statements 2020 (Finnish)

Frågor från investerare, analytiker och journalister