Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

Report Presentation Webbsändning
28 februari, 2023 Financial Statements 2022 (Finnish)
28 februari, 2023 Årsredovisning 2022 (English)
22 februari, 2022 Financial Statements 2021 (Finnish)
22 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021 (English)
26 februari, 2021 Årsredovisning 2020 (English)

Frågor från investerare, analytiker och journalister