Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

Report Presentation Webbsändning
24 augusti, 2023 Delårsrapport, januari-juni 2023
25 maj, 2023 Delårsrapport, januari-mars 2023 (English)
25 maj, 2023 Delårsrapport, januari-mars 2023
28 februari, 2023 Bokslutskommuniké 2022 (English)
28 februari, 2023 Financial Statements 2022 (Finnish)
28 februari, 2023 Årsredovisning 2022 (English)

Frågor från investerare, analytiker och journalister